Ondřej Sedliský
 Tereza Diepoldová
 Michal Vápenka
 Jiří Ježek
 Jaroslav Šmédek
 Tomáš Vaverka
 Lenka Matoušková
 Šárka Musilová
 Eva Datinská
 David Drahonínský
 Kamil Vašíček
 Zdeněk Krupička
 Marek Bartošek
 Jiří Bouška
 Ivan Karabec
 Jiří Suchánek
 Tereza Kmochová
 Tomáš Pazdera
 Arnošt Petráček
 Máčala, Hetmer

Erlebachová se dívá na rok 2017 s nadějí

Vážení sportovci, vážení trenéři, vážení sportovní přátelé,
chtěla bych vám všem popřát do nastávajícího roku 2017 jen vše dobré ve sportu, ale i v osobním životě. Chtěla bych nejen to, zároveň chci vyvrátit zprávy o údajně ohroženém financování českého sportu handicapovaných.

V dotačním programu P VII, který je určen sportovcům se zdravotním postižením, je ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na letošní rok zaručena částka 75 milionů korun a navíc pět milionů na děti a mládež ve věku od 6 do 23 let.

Z částky 75 milionů je přímo pro reprezentaci určena zhruba třetina –  přesněji jde 22,5 milionů Kč. To představuje meziroční navýšení o 178 % (v roce 2016 měly všechny svazy sdružené v ČPV na reprezentaci k dispozici cca 8 mil. Kč).

Jak již bylo dříve oznámeno, většina členů ČPV a Komise pro program P VII se shodly na tom, že čerpání finančních prostředků tzv. zdravých svazů z programu P VII je nadále neúnosné. ČSLH a ČSC, však budou moci i nadále podporovat sledge hokej a cyklistiku osob se zdravotním postižením z programu P V.

TJ, SK a oddíly mají i nadále možnost čerpat finanční prostředky z programu P VIII, tak jako v loňském roce.

ČPV vám v nejbližším termínu předloží prostřednictvím webu zhodnocení cyklu 2012–2016.

Dovolte mi, abych vás ujistila, že si vážíme vašich sportovních aktivit, výkonů a vzorné reprezentace České republiky.

Alena Erlebachová,

Výkonná předsedkyně ČPV

GENERÁLNÍ PARTNER GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
EXKLUZIVNÍ DODAVATELÉ PARTNER ANKETY
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU
PARTNEŘI
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ZA PODPORYDÁRCEMARKETINGOVÝ PARTNER