David Drahonínský
 Lenka Matoušková
 Máčala, Hetmer
 Tomáš Vaverka
 Arnošt Petráček
 Marek Bartošek
 Michal Vápenka
 Jiří Suchánek
 Tereza Kmochová
 Šárka Musilová
 Tomáš Pazdera
 Zdeněk Krupička
 Jiří Ježek
 Jaroslav Šmédek
 Ondřej Sedliský
 Jiří Bouška
 Eva Datinská
 Tereza Diepoldová
 Kamil Vašíček
 Ivan Karabec

Lyžařské soustředění pro neslyšící děti

Jesenické svahy se s minulých dnech zaplnily mladými lyžaři s (nejen) sluchovým handicapem. Tradiční soustředění si kromě jiného kladlo za cíl rozšířit základnu mladých sportovců Českého svazu neslyšících sportovců.

Ve dnech od 26. do 30. února se v Koutech nad Desnou uskutečnilo lyžařské soustředění sluchově postižených dětí. Akce se rovněž konala jako „hledání talentů“ Českého svazu neslyšících sportovců v alpském lyžování a rozšíření základny o nové malé aktivní sportovce. Soustředění bylo zakomponováno do unikátního kurzu FTK UP v Olomouci, který si kladl za cíl přiblížit lyžařský sport i pro děti napříč různým druhům postižení.

Na kurzu prováděli praktické výstupy a současně trénink malých lyžařů studenti oborů Aplikované tělesné výchovy či Aplikovaných pohybových aktivit. Studenti univerzity zde pracovali formou rotací s ohledem na mládež se zrakovým, tělesným, mentálním i kombinovaným postižením. Soustředění „talentů“ se zúčastnilo pět těžce sluchově postižených dětí, které mají předpoklady pro tento sport a současně podporu a silné zázemí ve své rodině.

Současně s tím probíhalo soustředění již starších dětí, které vloni a předloni tímto „hledacím“ procesem prošly. Této pokročilé skupiny se jako hlavní organizátorka ujala paní Dana Kestová a její trénink probíhal v koutském areálu pod dohledem zkušených trenérů Veroniky Grygarové a Jana Panského, kteří svoje síly rozložili mezi obě dětské skupiny.

Na závěr soustředění se konaly jak u začátečníků, tak i u pokročilých měřené závody. Mladí účastníci akce obdrželi diplomy, medaile a drobné ceny, které věnovali rodiče zapojených dětí. Obě skupiny dětí doprovázeli rodiče, kteří se dle pokynů trenérů a studentů výcviku zapojovali aktivně nebo pasivně. Děti získaly nabídku dalšího soustředění a otevřených lyžařských závodů již jako integrovaní sportovci.

Text: Martin Steinbach
Zdroj a foto: Svatava J. Panská

GENERÁLNÍ PARTNER GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
EXKLUZIVNÍ DODAVATELÉ PARTNER ANKETY
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU
PARTNEŘI
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ZA PODPORYDÁRCEMARKETINGOVÝ PARTNER