Jaroslav Šmédek
 Eva Datinská
 Tomáš Pazdera
 Kamil Vašíček
 Ivan Karabec
 Lenka Matoušková
 Michal Vápenka
 Jiří Bouška
 Jiří Ježek
 Máčala, Hetmer
 Tomáš Vaverka
 Jiří Suchánek
 Ondřej Sedliský
 David Drahonínský
 Šárka Musilová
 Arnošt Petráček
 Zdeněk Krupička
 Tereza Kmochová
 Tereza Diepoldová
 Marek Bartošek

ČPV

KontaktyMédiaAntidoping
HistorieNHSRSíň slávy
Český paralympijský tým

 

Český paralympijský výbor

Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), Mezinárodního výboru sportů neslyšících (ICSD) a po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců byl dne 26. ledna 1994 založen – jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru – Český paralympijský výbor (ČPV). Jeho hlavním posláním je podpora paralympijského a deaflympijského hnutí a jejich rozvoj v České republice.

ČPV prostřednictvím sdružených sportovních svazů podporuje rozvoj sportu zdravotně postižených, a tím také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců na vrcholné světové soutěže.

Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních paralympiádách a deaflympiádách a na Global Games pro mentálně postižené sportovce.

Český paralympijský výbor je členem IPC a v České republice plní funkci národního paralympijského výboru.

ČPV ve svých aktivitách navazuje na činnost Unie zdravotně postižených sportovců ČR a při zajišťování státní reprezentace úzce spolupracuje s orgány státní správy a případně i dalšími subjekty. Výhradním marketingovým partnerem ČPV je od roku 2006 společnost Premier Sports CZ.

Předsedou ČPV je pan Ondřej Sejpka, výkonnou předsedkyní paní Alena Erlebachová. Členy Výkonného grémia ČPV jsou volení zástupci, zpravidla předsedové a nebo prezidenti jednotlivých sdružených svazů.

Dalšími orgány ČPV jsou: Kontrolní a revizní komise; Čestné předsednictvo a také Etická komise.

Český paralympijský výbor zastřešuje přibližně 16 tisíc sportovců v šesti sportovních svazech, které jsou řádnými členy.

Jsou to:

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS)

Česká federace Spastic Handicap (ČFSH)

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)

Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS)

Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS)

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS)

Přidruženým členem ČPV je Český svaz vnitřně postižených sportovců (ČSVPS).

 

Stanovy Českého paralympijského výboru

Další dokumenty

 

GENERÁLNÍ PARTNER GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
EXKLUZIVNÍ DODAVATELÉ PARTNER ANKETY
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU
PARTNEŘI
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ZA PODPORYDÁRCEMARKETINGOVÝ PARTNER