Kamil Vašíček
 Jiří Ježek
 Lenka Matoušková
 Šárka Musilová
 Jaroslav Šmédek
 Ondřej Sedliský
 Tereza Diepoldová
 David Drahonínský
 Marek Bartošek
 Tereza Kmochová
 Tomáš Vaverka
 Jiří Bouška
 Ivan Karabec
 Zdeněk Krupička
 Tomáš Pazdera
 Arnošt Petráček
 Eva Datinská
 Michal Vápenka
 Máčala, Hetmer
 Jiří Suchánek

ČPV

KontaktyDůležité dokumentyOchrana osobních údajů
AntidopingHistorieČeský paralympijský tým
Média a sociální sítěNHSRSíň slávy

Český paralympijský výbor

Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru (IPC), Mezinárodního výboru sportů neslyšících (ICSD) a po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců byl dne 26. ledna 1994 založen – jako paralelní organizace vůči Českému olympijskému výboru – Český paralympijský výbor (ČPV). Jeho hlavním posláním je podpora paralympijského a deaflympijského hnutí a jejich rozvoj v České republice.

ČPV prostřednictvím sdružených sportovních svazů podporuje rozvoj sportu zdravotně postižených, a tím také přispívá k jejich společenské integraci, a zaštiťuje přípravu handicapovaných sportovců na vrcholné světové soutěže.

Jedním z hlavních úkolů Českého paralympijského výboru je zabezpečení důstojné reprezentace České republiky na letních i zimních paralympiádách a deaflympiádách a na Global Games pro mentálně postižené sportovce.

Český paralympijský výbor je členem IPC a v České republice plní funkci národního paralympijského výboru.

ČPV ve svých aktivitách navazuje na činnost Unie zdravotně postižených sportovců ČR a při zajišťování státní reprezentace úzce spolupracuje s orgány státní správy a případně i dalšími subjekty. Výhradním marketingovým partnerem ČPV je od roku 2006 společnost Premier Sports CZ.

Statutární zástupci ČPV:

Výkonné grémium ČPV:

Členy Výkonného grémia ČPV jsou volení zástupci, zpravidla předsedové a nebo prezidenti jednotlivých sdružených svazů.

Členové výkonného grémia ČPV:

  • Viktor Zapletal (Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců, z.s. – ČATHS)
  • Ondřej Sejpka (Česká federace Spastic Handicap, z.s. – ČFSH)
  • Josef Filip (Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s. – ČSMPS)
  • Jan Žídek (Český svaz neslyšících sportovců, z.s. – ČSNS)
  • Radka Kučírková (Český svaz tělesně postižených sportovců, z.s. – ČSTPS)
  • Zdeněk Barlok (Český svaz zrakově postižených sportovců, z.s. – ČSZPS)

Dalšími orgány ČPV jsou:

  • Kontrolní a revizní komise
  • Erická komise
  • Čestné předsednictvo

Český paralympijský výbor zastřešuje přibližně 11 tisíc sportovců v šesti sportovních svazech, které jsou řádnými členy.

Řádní členové ČOV:

Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců (ČATHS)

Česká federace Spastic Handicap (ČFSH)

Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS)

Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS)

Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS)

Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS)

Přidruženým členem ČPV je Český svaz vnitřně postižených sportovců (ČSVPS).

GENERÁLNÍ PARTNER GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
EXKLUZIVNÍ DODAVATELÉ PARTNER ANKETY
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU
PARTNEŘI
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ZA PODPORYDÁRCEMARKETINGOVÝ PARTNER