David Drahonínský
 Arnošt Petráček
 Tomáš Pazdera
 Kamil Vašíček
 Tereza Diepoldová
 Eva Datinská
 Jiří Bouška
 Michal Vápenka
 Ivan Karabec
 Ondřej Sedliský
 Tomáš Vaverka
 Jiří Suchánek
 Jaroslav Šmédek
 Máčala, Hetmer
 Marek Bartošek
 Zdeněk Krupička
 Tereza Kmochová
 Jiří Ježek
 Lenka Matoušková
 Šárka Musilová

Důležité dokumenty

Stanovy Českého paralympijského výboru

Další dokumenty

Výroční zprávy

  • Výroční zpráva ČPV za rok 2018 (.pdf)
    • Příloha: Rozvaha – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce
    • Příloha: Výkaz zisku a ztráty – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce
    • Příloha: Příloha k účetní závěrce – kopie originálu s podpisem statutárního zástupce
    • Příloha: Výrok auditora
GENERÁLNÍ PARTNER GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
EXKLUZIVNÍ DODAVATELÉ PARTNER ANKETY
NEJLEPŠÍ HANDICAPOVANÝ SPORTOVEC ROKU
PARTNEŘI
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
ZA PODPORYDÁRCEMARKETINGOVÝ PARTNER